Μπορούμε να αναλάβουμε και να φέρουμε εις πέρας 24 Ώρες 365 ημέρες τον χρόνο τις παρακάτω υπηρεσίες που μπορούν να βοηθήσουν αρκετά τόσο τον ιδιώτη όσο και τον επαγγελματία που μπορεί να βρεθεί σε μια τέτοια δυσχερή θέση :

  • το ξετουμπάρισμα επιβατικών και βαρέων οχημάτων
  • την μεταφόρτωση των εμπορευμάτων μετά από ατύχημα εάν αυτό χρειάζεται.
  • την ανέλκυση από γκρεμό η χαντάκι
  • την αλλαγή ελαστικού
  • την παροχή ρεύματος για την εκκίνηση του οχήματος .
  • τον απεγκλωβισμό του οχήματος από κωλύματα όπως λάσπες , διπλώματα .μπατάρισμα ,κ.α.