Με το στόλο των οχημάτων μας εξοπλισμένο με τα πλέον σύγχρονα συστήματα φόρτωσης οχημάτων  μπορούμε να αναλάβουμε τη μεταφορά κάθε οχήματος επιβατικού η φορτηγού. είτε αυτό χρειάζεται μεταφορά λόγω τροχαίου ατυχήματος η μηχανικής βλάβης καθώς και για οποιοδήποτε άλλο λόγο  και σε όποια κατάσταση και αν βρίσκετε ειδικά μετά απο ατύχημα.