Διαθέτουμε τα παρακάτω   μηχανήματα προς ενοικίαση-μίσθωση  παραδοτέα στον χώρο σας με χειριστή οπού αυτό είναι απαραίτητο  :

  • εξέδρες εργασίας
  • γεννήτριες Η/Ζ
  • περονοφόρα (Κλαρκ)από 1,5 έως 10 τόνων
  • χωματουργικά ( bobcat ,τσαπάκια ,JCB, κτλ)
  • Καλαθοφόρα μίνι με ερπύστρια