Κατόπιν συνεννόησης μπορούμε να μεταφέρουμε στο χώρο σας και να σας ενοικιάσουμε οποιοδήποτε μηχάνημα η εργαλείο χρειάζεται για να διευκολυνθεί το έργο σας