Διαθέτουμε μηχανήματα όπως Κλάρκ, Γεννήτριες, Εξέδρες εργασίας, τα οποία μπορούμε να μεταφέρουμε στο χώρο σας και να σας ενοικιάσουμε  για όσο χρόνο τα χρειάζεστε.