Στα γερανοφόρα οχήματα που διαθέτουμε προσαρμόζονται σταθερά καλάθια ανύψωσης προσωπικού έως τριών ατόμων και ύψος από 1 έως 36 μέτρα . Με τα οποία μπορούμε να διεξάγουμε όλες τις εργασίες που μπορούν να γίνουν με καλαθοφόρα οχήματα μερικές από τις οποίες είναι και οι παρακάτω :

  • Κοπή ψηλών δέντρων
  • Kαθαρισμοί γυάλινων επιφανειών
  • Αλλαγές λαμπτήρων εξωτερικών χώρων
  • Στήριξη μαρμάρων και μετώπων
  • Χρωματισμοί κτιρίων
  • Κινηματογραφικές λήψεις
  • Τοποθέτηση υδρόρωον
  • Εργασίες σε διαφημιστικές πινακίδες