Με τα γερανοφόρα οχήματα που διαθέτουμε επάνω στα οποία τοποθετούμε ειδική βάση για την ασφαλή στήριξη του σκάφους αναλαμβάνουμε τη μεταφορά ανέλκυση και καθέλκυση κάθε είδους σκάφους αναψυχής από και προς όλη την Ελλάδα..

Με την γκάμα των γερανοφόρων οχημάτων που έχουμε στη διάθεσή μας μπορούμε να προσφέρουμε στους ανθρώπους που ασχολούνται με τη θάλασσα καθώς και στους επαγγελματίες του χώρου και άλλες υπηρεσίες όπως εξαγωγή και επανατοποθέτηση των κινητήρων του σκάφους μεταφορές μικρότερων σκαφών βοηθητικών η μη καθώς και οποιαδήποτε άλλη μεταφορά υλικών που χρειάζονται για τη λειτουργία η την ασφαλή πλεύση των σκαφών.